Op de Pi-school Professor Waterink West hebben wij ieder jaar een aantal stagiairs rond lopen. Vaak in elke klas wel iemand. Dit jaar was er ook weer een aantal stagiairs aanwezig en een paar van hen nemen je graag mee in hun ervaring. We zoeken altijd mensen. Mocht je interesse hebben in stage lopen bij ons, aarzel dan vooral niet om contact op te nemen!

Oussama:

Mijn naam is Oussama en ik ben 23 jaar oud. Ik heb aan de opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 4 gestudeerd, met als profiel pedagogisch medewerker jeugdzorg.

Ik heb op verschillende plekken stage gelopen zoals Bureau Halt, gemeente Amsterdam (wijkpraktijkteam) en Stichting Maatschappelijke Dienstverlening in Purmerend.

Ik wilde mijn laatste schooljaar een instelling kiezen met een unieke doelgroep. Gezien de uitdaging die ik zag bij PI-school Professor Waterink West, was mijn keuze snel gemaakt. Op mijn school vonden ze het knap dat ik een stageplek had kunnen vinden bij de Pi-school Professor Waterink West. Dit benadrukte wel dat ik stage zou gaan lopen op een goed aangeschreven school.

Ik heb te veel geleerd om op te noemen en met de dag leer ik meer. In het begin is het belangrijk om je te focussen op het contact maken met de kinderen. Dit is per kind verschillend. Daarnaast leer je over PBS (Positive Behaviour Support) en hoe daar mee om te gaan.

Mijn stageperiode heb ik als heel leuk en interessant ervaren. Zelfs zo interessant dat ik er nu werk. Ik heb van mijn stageplek mijn werkplek gemaakt! Daarnaast heb ik de mogelijkheid gekregen om door te groeien. Ik ga de Pabo doen. Waar ik voorheen twee dagen stage liep, werk ik nu vijf dagen in de klas. Ik heb mijn plek gevonden en dat is op deze school.

Sümeyye

Mijn naam is Sümeyye en ben 21 jaar oud. Ik heb de opleiding Maatschappelijk Zorg niveau 4 BOL gestudeerd, als profieldeel persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen.

Tijdens mijn opleiding heb ik op verschillende plekken stage gelopen. Eerste jaar van mijn studie was dat bij het Gaasperdam dagbesteding voor mensen met een geestelijke/ lichamelijk beperking. Ik stond daar als begeleider op de groep en ging cliënten ondersteunen bij hun cognitieve, sociale en lichamelijk ontwikkelingen. Verder in de tweede jaar van mijn studie liep ik stage bij Dynamo buurthuis. Daar stond ik als activiteiten begeleider voor een groep jongeren van 9-15 jaar oud. Ik organiseerde activiteiten en voerde dit samen met andere collega’s en de kinderen uit. Daarnaast liep ik ook stage op het Wellant college in Amsterdam-Oost. Daar was ik assistent van een plus coach en kwam in aanmerking met jongeren van 12-18 jaar oud die een problematieke achtergrond hadden. Ik voerde gesprekken met hen over hun problemen en zocht samen met hen naar oplossingen.

Tot slot in mijn laatste jaar van mijn studie liep ik stage bij Pi-school Professor Waterink West voor speciaal bonderwijs. Ik stond samen met een leerkracht en onderwijs assistent op een groep van 9/10 kinderen  met een problematieke achtergrond onder andere autisme, adhd , taalstoornis en gedragsstoornis. Als begeleider ging ik de kinderen ondersteunen en begeleiden bij hun cognitieve, sociale en lichamelijk ontwikkeling. Ik ging hierbij oplossingsgericht werken en de PBS methode erbij gebruiken. De kinderen stimuleren op het gewenste gedrag en tegelijkertijd te gaan motiveren en belonen. Dit doe je door middel van complimenten uitdelen en een open houding te hebben tegenover de kinderen. Bijv. Goedzo ! Goed bezig! High-five.

Doordat ik geïnteresseerd was in jongerenwerk, wilde ik ook graag  kennis maken met de jongere leeftijdsgroep 4-8 jaar oud. Hierdoor zou ik ook kennis opdoen op het gebied van kinderen. Door dit te doen heb ik van elke leeftijdsgroep de problematiek, informatie en kennis verzameld. Misschien zal ik in de toekomst van gedachte veranderen over de leeftijdsgroep of doelgroep. De stageplek is vanuit mijn SLB’er (studieloopbaan begeleider) geregeld  en zij heeft rekening gehouden met mijn interesses in de doelgroepen die ik kon kiezen tijdens mijn studie.

Tijdens mijn stage periode heb ik veel geleerd. Werken met verschillende collega’s, kinderen en het contact maken met ouders. Het leren van contact maken met kinderen die autisme, gedragsstoornis en/of taalstoornis hebben.  Hoe organiseer ik een activiteit voor een kind?  Hoe ga ik om met een kind zijn gevoelens of emoties? Ik heb vooral geleerd om geduldig te zijn, sterk staan in mijn schoenen, het geven en ontvangen van feedback meenemen en dit tegelijkertijd uit te gaan voeren in het praktijk en tot laatst vertrouwen en een band opbouwen met kinderen die kwetsbaar zijn of kunnen zijn.

Na het behalen van mijn diploma wil ik graag mezelf verder gaan ontwikkelen binnen een praktijk die werkt met kinderen of jongeren met een problematieke achtergrond. De doelgroep blijft interessant en geeft uitdaging. Ik hou van uitdagingen, want hiervan leer ik en ontwikkel ik mezelf op het gebied van kinderen en jongeren. Ik wil als professional aan het werk gaan en als begeleider voor de groep staan.

Rowina

Ik ben Rowina Raghoenandan en ik zit op het ROC Van Amsterdam West. Ik doe de opleiding maatschappelijk zorg en ik ben 21 jaar oud.

Ik koos ervoor om stage te lopen op de Pi-school Professor Waterink West, omdat ik kennis wilde opdoen over deze doelgroep. Ik wilde een uitdaging aangaan en meer leren.

Ik heb geleerd hoe ik met deze kinderen moet omgaan. Hoe je een kind rustig krijgt als hij/zij boos is en wat je moet doen als hij/zij iets heeft gedaan wat eigenlijk niet mag.  

Ik vond het heel leuk om stage bij jullie te lopen. Ik had elke week weer zin om stage te lopen.

Nu ben ik nog aan het wachten op mijn diploma. Momenteel werk ik in een daklozenopvang en dit ga ik het komende jaar blijven doen.