Een veilig pedagogisch klimaat voor elk kind
Op PI-school Professor Waterink West werken wij aan een veilig en positief pedagogisch schoolklimaat. Wij bieden de kinderen veiligheid en vertrouwen. Een van onze uitgangspunten is het competentie vergrotend leren. Op PI-school Professor Waterink West stemmen wij taken af op de mogelijkheden van de kinderen. Wij benoemen de verwachtingen van gedrag naar de kinderen concreet en op een positieve manier. De kinderen worden beloond voor gewenst gedrag met passende complimenten. De kinderen leren ook zelf complimenten te geven aan anderen. Het positieve pedagogische klimaat wordt vergroot omdat we werken met methoden voor de sociaal-emotionele ontwikkeling zoals PAD (programma alternatieve denkstrategieën.)

PBS Positive Behavior Support
Wat is PBS? Positive Behavior Support met andere woorden: Goed gedrag kan je leren! PBS is gericht op het aanleren en bekrachtigen van positief gedrag. Hiervoor zijn de volgende kernwaardes geformuleerd: Veilig, Respectvol, Verantwoordelijkheid en Ontwikkeling.
Vanuit deze waarden hebben we lessen goed gedrag gemaakt zodat de kinderen concreet aangeleerd krijgen hoe zij zich horen te gedragen in de klas en algemene ruimtes.

De regels en afspraken die wij hanteren op school:
Ik loop rustig
Ik zorg goed voor alle spullen
Ik ga vriendelijk om met anderen
Ik houd mijn handen en voeten bij mijzelf
Ik doe wat een juf of meester tegen mij zegt

Complimenten geven voor goed gedrag
Gedrag dat beloond wordt zal zich vaker voordoen, terwijl genegeerd gedrag na enige tijd zal uitdoven. Gewenst gedrag wordt direct beloond door het uitdelen van tokens in de vorm van ballonnen. Het doel van complimenten geven is om het gewenste gedrag te versterken en de kennis over de gedragsverwachting bij de kinderen te vergroten.

Mocht u meer informatie willen over PBS? Klik dan hier om de website te bezoeken!