Voor de kinderen die zowel onderwijs als behandeling krijgen, werkt PI-school Professor Waterink West nauw samen met MOC ’t Kabouterhuis. Zij werken samen in de behandeling en observatie van kinderen die in hun ontwikkeling belemmerd of bedreigd worden. Voor deze kinderen geldt dat school en hulpverlening één geheel vormen. Onze school heeft in het gezamenlijke aanbod van zorg en onderwijs een eigen verantwoordelijkheid in het bereiken van de vastgestelde onderwijsdoelen.

PI-school Professor Waterink West beschikt over deskundigheid op het gebied van speciaal onderwijs. MOC ’t Kabouterhuis beschikt over deskundigheid op het gebied van de behandeling van peuters en kleuters. Kinderen die logopedie of fysiotherapie nodig hebben krijgen dat via de medewerkers verbonden aan MOC ’t Kabouterhuis aangeboden in het gebouw van PI-school Professor Waterink West.

Als uw kind niet langer behandeling nodig heeft en toe is aan een volgende stap in de schoolloopbaan dan wordt dit met de ouders/verzorgers en alle betrokkenen besproken.