Ons geduld werd nog wat extra op de proef gesteld door de sneeuw, maar: we zijn er weer! Woensdag waren alle kinderen weer welkom!

Wat een prachtige dag was het. We hebben nog enorm kunnen genieten van de sneeuw, van elkaar en van alles wat er op school te doen is.

We hebben voorzorgsmaatregelen getroffen zodat de kinderen zo veilig mogelijk naar school kunnen. Zo heeft elke klas vaste juffen/meesters, de zogenoemde ‘bubbel’. Je mag alleen in je eigen bubbel blijven zo voorkomen, in het ergste geval, kruisbesmetting tussen klassen.